Snö är en ren naturprodukt bestående av enbart vatten och luft. Vetskapen om hur man för hand kan tillverka snö är långt ifrån en ny upptäckt och tog sin början i mitten på 50-talet.

Art Hunt, Dave Richey och Wayne Pierce, hemmahörande i norra USA, kom på att genom att tillsätta vatten och luft i under högt tryck så var det möjligt att tillverka snö. Innovationen patenterades men efterfrågan på kanoner var på den tiden begränsad.

   

1961 utvecklade Alden Hanson och Bill Gilbert, USA, idén och tillsatte en fläkt för att sprida den tillverkade snön. 1974 startade Jim VanderKelen SMI Snow Makers Incorporated och övertog Alden och Bill´s patent och utvecklade världens första serietillverkade snökanon SMI Snow Stream 320. En för all del effektiv snökanon men inte helt användarvänlig då konstruktionen bestod i att vatten sprutade direkt på den roterande fläkten som utan större kontroll slungade ut frusna is och snökärnor. Utvecklingen satte dock hög fart och redan året därpå levererades den första fläktkanonen med skyddande lufttrumma som vi är vana att se dem idag.

I början av 80-talet ökade efterfrågan på snökanoner och flera nya producenter i både Europa och USA startade upp egen tillverkning av fläktkanoner. Under slutet av 80-talet utvecklades även den ursprungliga idén till snökanonen och flera producenter började också att tillverka lanskanoner, d.v.s. långa rör med munstycken för vatten och luft i toppen.

I modern tid har automatiken tagit en allt större plats i snötillverkningen. Idag är de flesta system helt eller delvis automatiserade vilket underlättar arbetet och gör det möjligt att snabbare starta snöproduktionen när rätt temperatur infinner sig.