Snow Makers Incorporated grundades 1974 av Jim VanderKelen. Jim var på många sätt en pionjär inom snötillverkning och var tidigt ute med innovativa tekniska lösningar för att säkerställa snötillgången vilket medverkat till att SMI idag är en av de äldsta, största och mest erfarna leverantörerna av snösystem och också marknadsledande i Skandinavien, USA, Kanada, Kina, New Zeeland, Japan, Ryssland och Chile.

SMI representeras världen över av entreprenörer med en passion för snö och vintersport. Erfarenheten inom Snow Makers-gruppen är enorm och genom ett nära samarbete länderna emellan kommer kunskapen till gagn för våra nordiska kunder. Svenska Snow Makers International AB konstruerar och installerar snösystem i flera länder i Europa samt lagerhåller kanoner och tillbehör för den svenska och nordiska marknaden.

Besök gärna www.snowmakers.com för mer information om vårt systerföretag i USA.

Förutom snökanoner tillverkar Snow Makers även utrustning för att binda damm vid rivningsarbeten och vid lastning av bulkfartyg. Besök gärna www.bosstek.com för mer information.

Snow Makers tillverkar också utrustning för mekanisk avdunstning, så kallad evaporation, av förorenat vatten från främst gruvindustrin.
Besök gärna www.evapor.com för mer information.