Klimatförändringen gör sig mer påmind för var säsong som går och arbetet med att erbjuda alla gäster och skidåkare en välpreparerad pist och ett perfekt skidspår ställer höga krav på alla som jobbar med skidsport. Samtidigt som klimatet blivit mildare har det även blivit mindre förutsägbart och för att hinna nyttja de väderfönster med minusgrader som erbjuds förutsätts att snösystemen anpassas för att så snabbt och effektivt som möjligt starta snöproduktionen.

För mindre anläggningar är även bemanning en utmaning då antalet ideella arbetsinsatser avtagit.

Att helt eller till viss del automatisera start och drift av snösystemen skyndar på start och stopp av snöproduktionen samtidigt som det minskar behovet av bemanning. Operatören kan på distans starta och övervaka pump och kompressoranläggningen och istället koncentrera sig på att ta hand om den snö som produceras ute i pist och spår.