Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Peak Innovation deltar Snow Makers i det gemensamma projektet COLDTECH. Snow Makers gör mätningar för att skapa bättre kunskap i hur snön i de sparade högarna påverkas från det att den tillverkas till dess att den avtäcks och körs ut på spåren. I den 60,000m3 stora högen med sparad snö som finns vid Östersunds skidstadion har Snow Makers installerat åtta sensorer som en gång i timmen mäter temperaturen i snön på olika positioner i högen från mars till oktober. Snow Makers mäter även alla omgivande faktorer som nederbörd, vind och solinstrålning samt aktuella vattenflöden och rådande lufttemperaturer när en viss precis del av snön producerades. Alla data kommer att analyseras för att skapa bättre förutsättningar till att spara snö från en säsong till en annan.

Under den internationella snökonferensen FROZEN vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) har Snow Makers vid flera tillfällen hållit föredrag kring snöproduktion. Vi kan erbjuda skräddarsydda föreläsningar och utbildningar om snö och vintersport.

I samband med överlämnandet av ett nytt snösystem eller nya snökanoner får anläggningens driftspersonal alltid en utbildning i hur utrustningen skall brukas och underhållas. Allt eftersom förutsättningarna kan förändras från säsong till annan samt att nya medarbetare tar plats i snötillverkningen så erbjuder vi utbildning och genomgång av utrustningen inför säsongen.

Snow Makers finns representerade i många länder och för er som till exempel önskar en guidad genomgång av pist- och snösystemet på OS-anläggningen i Sochi eller Salt Lake City kan vi arrangera det inom SMI.

Läs mer om SMI och Olympisk snö här