Snow Makers är specialiserade på att installera snösystem. Vi kan erbjuda er en lösning där vi antingen tar hand om hela installationen med allt från markarbete, förläggning, svetsning, elektrisk anslutning till driftsättning. Om ni har medarbetare som gärna vill vara delaktiga i projektet kan vi även göra en kombinerad eller uppdelad entreprenad där anläggningen själva ansvarar för en viss del i projektet som t.ex. markarbeten eller förläggning av rör etc.

Snow Makers har alltid egen projektledare på plats vid entreprenader vilket gör att ni som beställare kan ta ett steg tillbaka med vetskap om att lagom till att frosten biter tag står kanonerna redo för start. Med Snow Makers på plats blir beslutsvägarna korta. Vill ni förändra något under genomförandet finns vi där för diskussion och beslut.

På Snow Makers vet vi att vi bara lånar skidanläggningen av våra barn, varför vi ställer höga krav på oss själva att i så stor omfattning som möjligt värnar om miljön vid installationer av snösystem.