För att underlätta driften av snösystemen har SMI Snow Makers utvecklat ett styrsystem kallat SmartSnow.

I SmartSnow styrsystem är hela startförloppet automatiserat och personalen har bara en knapp att trycka på. Det gör att många fler kan arbeta med snöproduktionen och man blir inte lika beroende av att ”rätt man” skall finnas tillgänglig för att starta upp systemet.

Andra fördelar med SmartSnow är att systemet mäter alla flöden, tryck och temperaturer på systemets komponenter som pumpar, kompressorer, elutrustning och kanoner och kan larma och varna om något inte står rätt till.

SmartSnow har ingen årsavgift eller licens. Anläggningen äger systemet som därefter kan nyttjas av obegränsat antal användare via PC, surfplatta eller smartphone. Via SmartSnow är det möjligt att starta och övervaka, justera och stoppa anläggningen även när man inte fysiskt är på plats. Systemet är ett verktyg som har stora fördelar för personalen under pågående snöproduktion då man ofta tillverkar snö flera kilometer från pumpstationen och det då annars skulle vara omöjligt att övervaka pumpar och kompressorer.

För driftsledningen har SmartSnow betydelse då all data över snöproduktionen loggas och det i efterhand är möjligt att ta ut statistik och analysera vad som gjorts bra och vad som kan effektiviseras.