Snow farming – d.v.s. att spara snö från ena säsongen till nästa har blivit allt vanligare. Den sparade snön utgör en försäkran om att kunna anlägga ett spår eller pist vid ett förutbestämt datum även om temperaturen inte medgivit snöproduktion med kanoner på traditionellt vis.

På en större öppen yta tillverkas snön under våra kallaste månader i januari och februari och täcks därefter med ett väderskyddande material för att minimera avsmältningen under sommaren. Experiment och försök med olika täckmaterial har gjorts och pågår ständigt. Snow Makers har konstruerat och anlagt Snow farms ibland annat Östersund, Bruksvallarna och Vålådalen vilka alla valt att täcka sin snö med spån.

Inför höstens säsongsstart avtäcks högarna med grävmaskin och det vita guldet transporteras ut på spår och i pist med lastbil eller dumper. Till skillnad från den tidiga snö som ibland faller från ovan om hösten så har den tillverkade snön en högre densitet och kan stå emot regn och milda temperaturer vilket möjliggör en tidig start på säsongen.

Se filmen om den sparade snön i Östersund: Årets lagrade SNÖ i Östersund är den bästa och snabbaste någonsin. – YouTube

Bilden nedan visar den sparade snön utlagd på spåren i Bruksvallarna tidigt i oktober. Läs mer om hur Bruksvallarnas Snow Farm har bidragit till utvecklingen av både anläggningen och bygden på länken: Tillväxtverket Bruksvallarna Snow Farm