Alpint

Snow Makers levererade sin första snökanon till alpina anläggningen Mt Boyne redan 1974. Sedan dess har utvecklingen av alpin snöutrustning gått starkt framåt och SMI är idag en stor leverantör av snökanoner och snösystem till alpina anläggningar världen över.

Under 80-talet tog installationen av snösystem fart och idag har de flesta alpina anläggningar någon form av snöproduktion. Skillnaden mellan snöproduktion idag och för 15 år sedan är egentligen inte kopplad till att vi behöver mer snö nu än då. Det allt mer oförutsägbara klimat som vi har ger oss kortare perioder med kyla än tidigare som vi måste utnyttja så effektivt som möjligt. De kortare perioder vi får med kyla gör att systemen måste starta och stoppa betydligt fler gånger per säsong än tidigare. Då vi vet att start och stopp av ett alpint snösystem är den mest tidskrävande delen av snöproduktionen så automatiserar vi ofta start och dränage av pump- och kompressoranläggningen så att allt fokus kan läggas på själva snöhanteringen.

När vi projekterar ett snösystem är det vårt mål att så stor del av anläggningen som möjligt skall snösäkras. Vår strävan är att allt tillgängligt vatten skall omvandlas till snö varje gång systemet är i drift. Det ger högsta effektivitet och lägsta energikostnad per kubikmeter snö.
För att skapa ekonomiskt smarta investeringar har vi utvecklat vårt semi-automatiska snösystem. Systemet är kostnadseffektivt och kan göra att budgeten räcker till snö i fler pister samtidigt som det ger snabbast möjliga payback på er investering.
Snow Makers snökanoner har en mycket reducerad energiförbrukning som kan möjliggöra en halvering av behovet på komprimerad luft genom att byta ut befintliga snökanoner till våra nya snölansar.

Vi hjälper er från idé till färdig installation. Välkommen!