Snö

Att skapa skidåkning på slitstark snö är allt viktigare för skidanläggningarnas framgång. Vi har lagt mycket kraft på att bredda och fördjupa vår kunskap om klimat, snö och hur man bäst utnyttjar de förutsättningar som råder i skidsystemet. Det är helt enkelt viktigt att producera rätt sorts snö så effektivt som möjligt.

Ett oförutsägbart klimat ställer allt högre krav på systemens kapacitet och användarvänlighet. För att på bästa sätt nyttja alla korta perioder med kyla måste kanonerna komma igång snabbt och enkelt. Förutsättningar och behov varierar mellan olika anläggningar och systemen måste konstrueras utifrån ställda förväntningar och möjligheter som råder.