Snö

Snö är en ren naturprodukt som används till fler ändamål än man tror. Tillsammans med våra kunder har vi på Snow Makers genom åren utvecklat och anpassat våra system till att klara av de utmaningar som de ställs inför. Ur såväl ett hållbarhetsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att vi säkerställer att vi tillverkar rätt mängd snö på rätt plats.

Ett oförutsägbart klimat ställer allt högre krav på systemens kapacitet och användarvänlighet. För att på bästa sätt nyttja alla korta perioder med kyla måste kanonerna komma igång snabbt och enkelt och lägga snön på rätt plats.