Snow Makers designar och beräknar rörsystemet för vatten och luft för att få så små energiförluster som möjligt mellan pumpstationen, kompressoranläggningen och fram till kanonerna. Rörsystemet förläggs alltid under mark för att förhindra att vattnet fryser och för att den inte ska vara i vägen eller bli skadad vid preparering av spår och pist. Att rörsystmet förläggs under mark är även viktigt ur säkerhetssynpunkt så inte skidåkande gäster gör sig illa på rör som ligger under snön.

Snow Makers installerar varje sommar flera mil stålrör som leder vatten fram till kanonerna. Parallellt med stålrör för vatten förläggs plaströr för tryckluft som möjliggör för kanonerna att bilda en snökärna.

Ofta förlägger Snow Makers även kraftkabel och fiberkabel tillsammans med vatten och luftrör för belysning och kommunikation i anläggningen.

Med jämna avstånd längs med rörgatan anläggs uttagsplatser för vatten, luft och el. Uttag för vatten och för luft är av Snow Makers eget fabrikat.