Pumpstationen är hjärtat i snösystemet och den del av systemet som kräver mest anpassning utifrån de förutsättningar där den ska arbeta. Snow Makers konstruerar och installerar nyckelfärdiga pumpstationer som alltid föranleds av en noggrann projektering. Vår målsättning är alltid att bygga smart och kostnadsmedvetet med komponenter som håller hela vägen.

Alla nya pumpstationer installeras med frekvensstyrd start av pumparna. Frekvensstyrningen underlättar fyllnaden av systemet och håller energiförbrukningen på en minimal nivå under snöproduktionen.

För att underlätta för operatören installerar vi ofta vårt styrsystem SmartSnow i pumpstationen. Läs mer om SmartSnow här

Snow Makers genomför alltid installationen av pumpsinstallationen i egen regi i allt från betongarbeten, montage, svetsning och driftsättning.
Vi tillhandahåller även mindre mobila pumpstationer för hyra eller försäljning.