Parallellt med pumpstationen installeras ofta även en kompressoranläggning. Kompressorns storlek bestäms utifrån pumpstationens kapacitet och vilken typ av snökanon man avser att använda för snöproduktionen. Då traditionella lanskanoner förbrukar upp emot 75 % mer luft än AXIS och Grizzly så har behovet av mer luft minskat. Med en konvertering till Axis eller Grizzly snölansar är det möjligt att antingen driva två till tre gånger så många kanoner med befintlig kompressor, alternativt att stänga ner halva kompressorkapaciteten och reducera energiförbrukningen markant.

Inte desto mindre viktigt är det att luften håller en låg temperatur och en god kvalité vilket gör att nya kompressorer är en god investering för snöproduktionen även med minskade luftbehov.

För att underlätta start och stopp av systemet kan Snow Makers integrera driften av kompressorerna i styrsystemet SmartSnow vilket gör att de startar automatiskt när pumpstationen uppnått sitt arbetstryck. Läs mer om SmartSnow här.