Inför uppdraget att snösäkra OS i Sochi 2014 utvecklade Snow Makers vår nya helautomatiska fläktkanon Puma och Super Puma. Sochi´s snösystem är mycket omfattande och installationen innehåller inte mindre än 403st Puma fläktkanoner.

Kanonen är utvecklad med målet att konstruera en lättanvänd snökanon med energieffektiva lösningar och fokus på kraftfull snöproduktion i marginella temperaturer.

Kanonen har 75 vattenmunstycken som i 13 olika kombinationer fördelar vattnet i små steg för att alltid optimera snöproduktionen. Genom att vattenregleringen sker i steg behåller kanonen alltid vattentrycket på maximal nivå. Start- och stoppförloppet är mycket snabbt. Inom ett par minuter är kanonen igång med full snöproduktion. Puman kan styras på plats vid kanonen eller på distans via dator.

Puman har försetts med elektriskt justerbar kastvinkel som kan justeras manuellt eller automatiskt. Kanonen har svivelanslutning för vattnet mitt under kanonen vilket gör att den kan svänga 359° utan att slangen trasslar in sig. Pumans heltäckande kåpa bevararar värmen som kompressorn alstrar och säkerställer att övriga komponenter håller full funktion utan extra tillsatt värme. Detta minskar energiförbrukningen och ger en effektivare snöproduktion då vattenlådan inte behöver värmas upp av egna element. Kåpan har endast två fästpunkter och kan med ett enkelt handgrepp demonteras vid service.

Snow Makers är ensamma om att använda en lamellkompressor på sina fläktkanoner. Fördelarna med en lamellkompressor är många men mest framträdande är den tystare gången, driftsäkerheten och livslängden men framför allt att den alstrar mer luft vilket ger en bättre nucleator och en effektivare snöproduktion i marginella temperaturer. Nucleatorn mixar luft och vatten i samma munstycke och skapar en snökärna som övrigt vatten bygger upp snöflingorna på.

Med ett enkelt handgrepp kan lyftkrokarna justeras på Puman för att passa schaktbladet på er pistmaskin. Puman har en meny som visas på en tydlig pek-skärm i färg. Skärmen är speciellt utvecklad för Puma och fungerar i låga temperaturer och kan manövreras med handskar på händerna! Menyn finns på bl.a. svenska och engelska.

Väderstationen håller kanonen uppdaterad med aktuell väderinformation för maximal snöproduktion.
30 meter kraftkabel med 63A handske är standard på kanonen.