Snow Makers manuella fläktkanon PoleCat finns i Standard och Super PoleCat utförande. PoleCat har 18st (Super PoleCat har 27st) vattenmunstycken som i 4 olika kombinationer fördelar vattnet i steg för att alltid optimera snöproduktionen. Genom att vattenregleringen sker i steg behåller kanonen alltid vattentrycket på maximal nivå.

PoleCat har en konstruktion som gör att den i princip inte har behov av någon tillsatt värme under drift. Detta minskar energiförbrukningen och ger en effektivare snöproduktion då vattenlåda och munstycken inte behöver värmas upp.

Kompressorn på PoleCat är en lamellkompressor. Fördelarna med en lamellkompressor är många. Mest framträdande är den tystare gången, driftsäkerheten och livslängden men framför allt att den alstrar mer luft vilket ger en bättre nucleator och en effektivare snöproduktion i marginella temperaturer. Nucleatorn mixar luft och vatten i samma munstycke och skapar en snökärna som övrigt vatten bygger upp snöflingorna på.

Kanonen har försetts med lyftöglor för att underlätta vid lastning och lossning samt vid transport av kanonen med helikopter.
30 meter kraftkabel med 63A handske är standard på kanonen.

Totalt energibehov på kanonen är endast 14.7kW på Standard PoleCat och 18,7kW på Super PoleCat!