Smarta Snösystem

SMI Snow Makers International AB konstruerar, levererar och anlägger smarta snökanonsystem för skidanläggningar. Vår drivkraft ligger i att skapa effektiva system som är enkla att använda och som samtidigt minimerar driftskostnaden för våra kunder.

Ett oförutsägbart klimat ställer allt högre krav på systemens kapacitet och användarvänlighet. För att på bästa sätt nyttja alla korta perioder med kyla måste kanonerna komma igång snabbt och enkelt. Förutsättningar och behov varierar mellan olika anläggningar och systemen måste konstrueras utifrån ställda förväntningar och möjligheter som råder.

Vi har vår tillverkning i Böle utanför Östersund där vi svetsar och monterar pumpstationer och kompressoranläggningar, programmerar automatikstyrningar, servar och anpassar kanoner i egen regi för att leverera rätt funktion till rätt pris.

Kunder som väljer Snow Makers skall känna sig trygga i att de får hjälp av en partner med stor erfarenhet av snösystem vilket borgar för energismarta lösningar med lång hållbarhet, hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.

Vi bistår er gärna från första idé till nyckelfärdig installation av ert nya snösystem.